El Consell Escolar

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de govern del centre docent amb representació de tots els sectors que formen part de la comunitat educativa.

El consell escolar aprova i avalua els projectes i les normes del centre; aprova i avalua la programació general anual del centre; participa en la selecció de la direcció; decideix sobre l'admissió de l'alumnat; coneix la resolució dels conflictes disciplinaris. També proposa i aprova mesures per afavorir la convivència al centre i la igualtat entre gèneres; iniciatives per a la conservació i renovació de les instal·lacions escolars; les directrius per a la col·laboració amb les administracions locals o altres centres, entitats i organismes; mesures per millorar el funcionament i la gestió del centre, etc .

Composició del Consell Escolar

Presidenta: Agnès Barba

Cap d’estudis: Noa Padín

Secretària: Inmaculada Serrano

Sector Famílies: Jordi Sunyer, Sergi Blancafort, Steve Tayleur

Sector Mestres: Marta López, Pilar Grau

Sector PAS: Montse Boliart

Representant de l’AFA: Montse Caballé

Representant Municipal: Jordi Baró

Comissions del Consell Escolar

Econòmica: Montse Caballé (representant de les famílies), Inma Serrano i Agnès Barba

Permanent: Jordi Sunyer i Agnès Barba

Convivència: Mireia Puig, Inma Serrano i Steve Tayleur

Calendari de reunions

Les reunions serán els dimarts a les 18 hores.

  1. 08/11/2016

  2. 13/12/2016

  3. ...per determinar

Eleccions del Consell Escolar

Enguany hi ha renovació i ampliació de representants de mestres, famílies i d'infants.

Pel que fa a famílies i mestres passarem de tenir 4 a tenir 5 representants. Quatre d'aquestes famílies continuen, per tant les eleccions definiran una persona que s'incorporarà i dues que estaran en llista d'espera.

Organització

Per tal de saber més sobre el funcionament del consell escolar, podeu consultar els següents documents:

Resums de sessions del Consell Escolar

Podeu consultar els Resums de sessions del Consell Escolar.

Darrera actualització: