Diàlegs sobre educació. La personalització de l’aprenentatge.

10 | 03 | 2019

Diàlegs per a adults oberta al barri. Ja tenim organitzats els tres diàlegs: