Print this page

Pla urbanístic aprovat

El ple de l’ajuntament de Barcelona aprova el pla urbanístic per a la construcció de l’edifici de l’Escola dels Encants

01 | 03 | 2011

El ple de l’ajuntament de Barcelona va aprovar divendres 25 de febrer el Pla Especial i de Millora Urbana (PMEiMU) que reserva espai –a l’actual pàrquing d’autobusos de Consell de Cent amb Cartagena i una finca adjacent- per a la construcció de l’edifici definitiu. Aquest pla inclou les millores que van reclamar la direcció de l’escola i l’AMPA perquè en el planejament que desenvoluparà la resta de l’illa de cases compresa entre Castillejos, Diagonal, Cartegena i Consell de Cent es destinin els 1680 metres quadrats reservats per a equipament públic a ús docent, vinculat a una ampliació del nostre centre. La millora d’aquest pla és fruit de les negociacions amb l’ajuntament després que en l’última comissió d’Urbanisme, i a instàncies de la direcció de l’escola i de l’AMPA, els grups de l’oposició van bloquejar el pla inicial proposat per l’equip de govern. El nou planejament aprovat després de la inclusió d’aquestes millores permet mantenir oberta la possibilitat d’esdevenir institut-escola.

L’edifici que preveu el pla per a l’escola d’infantil i primària tindrà la façana al carrer Consell de Cent, un sostre edificable de 3500 metres quadrats, amb planta baixa més cinc alçades, una amplada màxima de 48,20 metres i una profunditat de 23 metres. El pati tindrà la mateixa amplada de l’edifici i una profunditat de 44,50 metres.

L’equip de govern de l’ajuntament de Barcelona calcula que des de l’aprovació del pla fins a la cessió del solar a la Generalitat de Catalunya perquè construeixi l’edifici poden passar uns vuit mesos. En aquest temps, l’ajuntament hauria d’arribar a un acord amb la Tresoreria de la Seguretat Social, propietària de bona part del solar reservat per a l’escola, i hauria d’enllestir tot el procés reparcel·latori que cal fer abans de cedir el terreny. Quan rebi aquesta cessió, la Generalitat haurà d’encarregar la redacció del plec de condicions per a la construcció de l’edifici i preparar els concursos públics per al projecte i l’execució de les obres. Recentment, però, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciat que les retallades pressupostàries es traduiran en l’aturada de la construcció d’escoles noves i la permanència durant més temps en mòduls prefabricats.

Podeu consultar el PMEiMU a la secció de documents de l’AMPA