Proposta horària curs 2014

30 | 01 | 2014

Diapositiva1

L’equip de mestres hem dedicat temps (anys) a reflexionar sobre els horaris escolars i el que pensem que s’ajusta de millor manera a les necessitats dels infants i que al mateix temps és respectuós amb les diferents situacions personals i familiars dels nostres alumnes. Tot seguit trobareu el que per nosaltres és el millor horari que podem tenir a l’escola dels Encants.

Us recordem a tots que el proper divendres tenim un referèndum per decidir l’horari del proper curs, tot seguit teniu la normativa. A la web de l’escolateniu tota la informació necessària.

Al taulell de l’AFA hi ha la graella per a recollir els voluntaris per la taula de referèndum. La propera setmana us enviarem per mail la butlleta de votació i la de delegació de vot.

Normativa Referendum