Condicions d'ús

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades per les persones usuàries de tots els portals i serveis integrats en la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).

Aquest és l’espai a Internet del portal de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. En aquest espai, l’usuari/ària podrà trobar recursos educatius, continguts informatius i d’altres productes específics i eines adreçades tant al professorat com a diferents col·lectius del món educatiu amb l’objectiu d’afavorir l'aprenentatge i l'accés a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement .

L’accés i l’ús de tots els portals, continguts i serveis oferts des dels dominis xtec.gencat.cat, xtec.cat, edu365.cat i edu3.cat estan subjectes als termes que es detallen en aquest avísl, sense perjudici de que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts calgués l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya es reserva el dret d’efectuar canvis al portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny.

El portal i els serveis d’atenció als usuaris/àries són propietat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té la seva seu central a la Via Augusta, 202-226 de Barcelona.

Els continguts disponibles en aquest avís legal tenen caràcter merament informatiu, sense que en cap cas se’n derivin d’ells efecte jurídic vinculant.

1. Informació general del portal

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (d'ara endavant XTEC) és un servei públic adreçat als docents dels nivells no universitaris depenents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La seva finalitat principal és posar a l’abast d’aquest col·lectiu materials i procediments que, basats en les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies didàctiques, per la qual cosa proporciona sense cost diversos serveis i eines que permeten connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres, com ara:

 • accés a materials didàctics i informatius multimèdia,
 • hostatge d’espais webs a centres i al personal docent,
 • guies d’orientació i assessorament en línia sobre qüestions diverses referides a l’ús de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement,
 • informació en general d’interès per al món educatiu,
 • gestió de la inscripció a cursos de formació i d’altres activitats organitzades pel Departament d'Ensenyament,
 • blocs, fòrums, correu electrònic a tercers, canal RSS, sindicació i accés a xarxes socials i productes derivats,
 • accés als portals edu365.cat i edu3.cat,
 • accés al cercador propi de recursos educatius Merlí,
 • informació als centres i als professionals del món educatiu en temes de seguretat i prevenció a Internet, dades de privadesa, drets d'imatge i protecció al menor,
 • accés a eines col·laboratives: serveis de Moodle, intraweb corporativa, biblioteca virtual, etc,
 • accés a mitjans corporatius,
 • accés a serveis externs, nacionals i internacionals, oferts per entitats i organismes fruit d'acords o conveni de col·laboració.

2. Condicions d’accés

L’accés a la XTEC i serveis connexos és de caràcter gratuït així com tots els serveis i materials en diversos suports que s’ofereixen en obert per als usuaris/àries identificats.

L’usuari/ària es compromet a utilitzar els serveis de la XTEC sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

La XTEC ofereix una àrea interna personalitzada, ‘La meva XTEC’, adreçada al professorat dels centres educatius catalans i a d’altres professionals vinculats a diversos serveis o suport per als centres docents i per a la comunitat educativa, des d'on es pot accedir a serveis específics per al suport en la seva tasca professional fonamental per al creixement de la nostra societat. Aquest accés té unes condicions específiques que són detallades en el mateix portal.

El codi deontològic dels professionals de l’ensenyament ha de garantir que els continguts i recursos aportats són originals de l’autor o autors, bé que disposen de la llicència legal escollida per l’autor o autors, bé de la cessió de drets, si s’escau, i que es faciliten amb finalitats educatives i no se’n pot derivar cap ús comercial.

3. Condicions d'ús

3.1 Responsabilitat de continguts

Els titulars dels serveis amb clau d’accés privada (com ara espais web o adreces de correu electrònic), siguin centres docents, serveis educatius o professorat a títol particular, se’n fan plenament responsables tant pel que fa a les activitats com pel que fa als continguts publicats als seus espais web, intervencions a fòrums, xarxes socials i d’altres espais col·laboratius així com a l’ús responsable dels seus respectius correus.

3.2 Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions legals detallades a la XTEC, demanem que ho poseu en coneixement a través del formulari corresponent, per tal que comprovem les raons adduïdes. La XTEC procedirà a modificar o retirar, si escau, sense previ avís els continguts inadequats i retirarà aquells que vulnerin la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual i drets d’autor com de propietat industrial (logos, marques, etc.)

Per informar-nos de qualsevol possible incidència teniu a la vostra disposició el formulari 'Informació general'

3.3 Conducta apropiada (codi deontològic)

L’usuari/ària accepta que tota la informació, les dades, el text, el programari, la música, el so, les fotografies, els gràfics, els vídeos, els missatges i altres continguts (col·lectivament, “continguts”), són responsabilitat única de la persona que ha originat els esmentats continguts. La XTEC es reserva el dret, però no l’obligació, de previsualitzar, marcar, filtrar, rebutjar, modificar o moure qualsevol contingut accessible mitjançant els serveis propis o adherits.

L’ús d’alguns serveis específics de la XTEC està regulat per les polítiques o directrius concretes dels serveis com les condicions d’ús i avisos legals pertinents s’incorporen específicament a l'esmentat espai o servei associat.

L’usuari/ària utilitza els serveis de la XTEC sota la seva responsabilitat.

3.4 Enllaços externs

La XTEC facilita l’accés a altres llocs web que considera d’interès per al professorat i la comunitat educativa. L’objectiu dels enllaços és facilitar recursos o informacions destacades. No obstant això, els esmentats webs no pertanyen a la XTEC que no se’n fa responsable dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix.

La XTEC no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentats enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que s’esmeni l’error de la manera que s’escaigui.

Els enllaços de tercers en aquest portal no suposen cap tipus d’acord, contractual, patrocini ni recomanació per part de la XTEC del web que realitza l’enllaç.

Galetes

Amb aquest avís, la XTEC comunica als usuaris/àries que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la XTEC són emmagatzemades al disc dur de l’usuari/ària però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius creats per altres proveïdors. La XTEC utilitza les galetes amb l’objectiu de reconèixer paràmetres dels usuaris/àries a efectes estadístics i per millorar el servei. Així mateix, són utilitzades de manera totalment anònima sobre dades d’accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en el lloc web i calcular el nombre de visites, de manera que la XTEC pugui ajustar els serveis oferts.

Frames

La XTEC prohibeix expressament la utilització per part de tercers (“framings”) de qualsevol mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts del portal.

3.5 Xarxes socials i blocs a la XTEC

El fet d’utilitzar el servei d’alta a les xarxes socials i blocs de La meva XTEC comporta l’adjudicació immediata de la condició d’usuari/ària i l’assumpció plena i sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes condicions específiques així com les generals dels serveis amb clau d’accés de la XTEC.

Els esmentats espais detallen les condicions d’ús específiques, l’objecte i finalitat del servei, així com els avisos legals pertinents segons la legislació vigent.

3.6 Ús educatiu no comercial

L’usuari/ària del portal es compromet a fer un ús educatiu dels seus continguts i no comercial, acceptant no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels serveis ofert per la XTEC.

3.7 Limitació de la responsabilitat

L'oferta de servei es limita al rol d’intermediària de la XTEC en espais cedits al professorat, als centres i correu electrònic

Tenint en compte la complexitat del portal i l’elevat nombre d’espais hostatjats i d’adreces de correu facilitades, la XTEC no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social, ni en el didàctic, ni en el lingüístic, tot i que confia que tots els professionals de l’educació i membres de la comunitat educativa en general a qui facilita aquests serveis hi vetllaran perquè se'n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l'Estat espanyol, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei i que en faran un bon ús i respectaran les Condicions de Servei de la XTEC.

4. Modificació o suspensió del servei

La XTEC es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre, temporalment o definitivament, amb o sense avís si se’n deriva un mal ús o conductes inadequades.

La XTEC es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d'aquest avís.

5. Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la XTEC o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts a l’esmentada xarxa, l’autoria dels quals es fa constar a les pàgines corresponents.

Atès la finalitat educativa del portal, sotmetem tots aquests materials a una llicència oberta Creative Commons; de forma genèrica es recomana Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència o, si s'escau, en les seves diferents modalitats.

Els drets de propietat intel·lectual de la XTEC, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució i de comunicació pública.

Els continguts del portal són de titularitat de la XTEC com també dels seus autors, si s'escau, i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del REIAL DECRET 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

6. Serveis XTEC Google Apps

Arran de l’acord signat pel Departament d’Ensenyament amb Google com a proveïdors de serveis com ara correu electrònic, documents, calendaris, llocs web, grups, etc la XTEC recomana als usuaris/àries d’aquests serveis visitar l’enllaç relacionat a peu de paràgraf per a conèixer les condicions d’ús específic de cadascun d’ells, l’avís legal i la política de confidencialitat d’aquests.

Tanmateix des de La meva XTEC els usuaris/àries poden accedir a uns serveis de Google (mapes, vídeo i fotografia) que tenen condicions d’ús, avisos legals i polítiques de privadesa diferenciades dels serveis recollits al paràgraf anterior fruit de l’acord del Departament d’Ensenyament amb Google.

7. Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

8. Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la XTEC són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

El Departament d’Ensenyament és l’entitat responsable del fitxer automatitzat de les dades personals que els usuaris/àries del portal subministrin.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Departament d’Ensenyament es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret respecte les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per aquest efecte adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari/ària i el seguiment de les consultes plantejades per les persones usuàries.

L’usuari/ària pot exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se a l’Àrea de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement a l’adreça Via Augusta 202-226. Planta 2C. 08021 Barcelona.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informin sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

Aquesta política de privadesa ha estat establerta amb data 14 de maig del 2013. La XTEC es reserva la facultat de modificar en el futur la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o de la interpretació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquest cas, si la XTEC hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari/ària podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l’usuari/ària es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.

La XTEC manté els nivells de protecció de les dades personals de conformitat amb el REIAL DECRET 1720/2001, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. La XTEC ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús o la alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari/ària faciliti a la XTEC, sense perjudici de les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

9. Accessibilitat

Per tal de garantir l’accés universal als continguts, la XTEC assoleix el compromís de millora continuada en tots els seus espais virtuals i en l’oferta dels seus serveis associats al portal.

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut de la web WCAG1.0.

El compromís del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat “Doble A”(AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (Llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s’intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

10. Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web, l’usuari/ària acorda sotmetre’s expressament al fur dels jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pugui correspondre.

Les parts, amb renúncia expressa del seu fur, acorden sometre qualsevol interpretació o controvèrsia als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

Darrera actualització: