Novetats del curs vinent. Informació completa

Resum de la reunió de l'equip pedagògic amb les famílies del passat dia 17 de febrer

27 | 02 | 2015

El passat dimarts dia 17 vàrem fer de manera simultània tres reunions amb vosaltres famílies de l’escola.

Les famílies d’infants que l’any vinent estaran a la comunitat de petits (P4 i P5) es van trobar al menjador gran; les dels infants que l’any vinent estaran a mitjans (1er i 2on) estaven al menjador petit; i les famílies dels infants que estaran a grans (3er i 4 art) eren a Cronos. Cada reunió estava dinamitzada per les mestres que l’any vinent estaran a cada una de les tres comunitats.

Es tractava d’una reunió informativa per notificar a les famílies tres importants aspectes que es duran a terme el curs vinent.

Comunitats i agrupaments heterogenis dels infants

La nostra escola sempre ha tingut com idea bàsica situar l’infant al centre de l’aprenentatge. Això vol dir que observem i escoltem els infants tot respectant els seus propis processos i els seus ritmes personals, acollim amb amor i respecte cada un dels nens i nenes que formen part de la nostra escola i valorem la diversitat com quelcom propi del ser humà. Tots som diferents, amb interessos diferents, ritmes diferents, capacitats diferents, necessitats diferents i competències diferents.

I és que als Encants com al món no hi ha dues persones idèntiques. I això tan evident ha de trobar la seva resposta educativa; no podem plantejar models uniformitzadors. Hem de donar un ventall ampli de propostes que s’adeqüin a les expectatives i realitats dels infants. No volem models rigids, estrictes, mono-focals, incongruents, injustos ni immobilistes.

Antecedents

Quan l’escola va iniciar el seu funcionament, el 2009, la nostra voluntat ja era respectar aquesta diversitat i per això vam decidir que els ambients d’aprenentatge de lliure circulació serien per comunitats fent 3 agrupaments diferents de tots els infants. Amb la incorporació de la segona generació d’infants vam iniciar els grups heterogenis barrejant-los, però malauradament aquest agrupament heterogenis del grup de referència no el vàrem mantenir en el temps per al menys dos motius:

 • l’espai físic ens impedia fer grups de tres cursos en tres cursos.
 • el creixement natural ens obligava a fer agrupaments diferents en moltes ocasions al llarg de l’escolarització.

Per tot això, el conjunt de mestres que formaven l’equip pedagògic del tercer curs no va saber com donar una bona continuïtat a aquests agrupaments. Es va decidir que en aquell moment era convenient tornar a fer grups per any de naixement i que esperaríem a que arribés el moment adequat de fer aquests agrupaments heterogenis on infants de tres edats diferents compartissin un espai comú.

I aquest moment és ara. Coincidint amb l’estrena d’edifici nou, podem fer els agrupaments en les tres comunitats.

Desplegament

Curs 2015-16. La comunitat de petits serà completa amb 7 grups d’infants formats per 8, 8 i 9 nens/es de 3, 4 i 5 anys respectivament. La comunitat de mitjans serà incompleta amb 5 grups d’infants formats per 10 i 10 nens/es de 1 er i 2 on. I la comunitat dels grans també incomplerta i amb agrupament provisional en 5 grups d’infants formats per 10 i 10 infants de 3r i 4t.

Curs 2016-17. La comunitat de petits segueix igual amb la incorporació dels nous alumnes i el comiat dels que ja hauran fet 6 anys i canvien de comunitat. Mitjans es completa amb 7 grups d’infants amb 8, 8 i 9 nens/es de 1r, 2n i 3r respectivament. Grans segueix igual, esperant la incorporació de 50 companys nous el curs següent.

Curs 2017-18 Les comunitats de petits i grans ja estan consolidades. La comunitat de grans es completa amb les noves incorporacions i queda amb 7 grups formats per 8, 8 i 9 nens/es de 4t, 5è i 6è respectivament.

Aspectes positius

 • Fem sempre 7 grups en lloc de sis i, per tant, podem reduir ràtios.

 • Cada mestre acompanyarà els infants tres anys consecutius (els tres de cada comunitat) i, per tant, cada infant tindrà tres tutores al llarg de la seva escolaritat.

 • Respectem totalment els ritmes dels infants tot donant els temps per a què s’adaptin a les seves necessitats.

 • Fem un bon tractament de la diversitat fins i tot per aquells que tenen altes capacitats i aquells amb necessitats educatives especials.

 • Afavorim una millor cohesió social en aconseguir que cada infant trobi el seu lloc en el grup (sense pressions i al ritme que marca el seu rellotge intern).

 • Permetem que cada infant pugui tenir diferents rols al llarg dels seus anys a l’escola, perquè a cada comunitat seran petits, mitjans i grans. Per tant, podran ser acollits o acollidors segons quin sigui el seu rol. També podran ser novells, experts, etc.

 • Les adaptacions són molt naturals, perquè els canvis solament els viu intensament 1/3 del grup.

 • Permet desenvolupar la flexibilitat mental en fer trobades, comiats i retrobades.

 • Afavoreix el clima de calma en prendre els propis infants responsabilitats i rols vers els altres.

 • Fomenta l’aprenentatge entre iguals, tant per als que aprenen dels més capaços com dels que ensenyen als menys madurs.

 • Permet que les mestres posin major atenció en les noves incorporacions i que aquestes es sentin millor acompanyades per la mestra i per 2/3 dels companys del grup.

 • L’adaptació al canvi és molt més present.

Oportunitats paral·leles

Ens plantegem que els agrupaments han de ser flexibles, ja que no tots els infants d’un mateix grup estaran en el mateix punt de maduració ni tindran els mateixos interessos.

Les propostes que plantejarem per fer en petits o mitjans grups, els plans de treball i les investigacions personals ens permetran diversos agrupaments vinculats als interessos personals.

La comunitat creix en fer acords entre tots els mestres de la mateixa comunitat. I en tant que els espais comuns, són responsabilitat i competència del grup.

Horari lectiu curs 2015-16

Expliquem a la reunió quina és la nostra proposta d’horari escolar pel curs vinent i successius:

De 9 a 2/4 d’1 i de 2/4 de 3 a les 4.

Antecedents

El curs 2011 vàrem plantejar modificar l’horari proposant jornada continuada de 9 a 14 hores. Es van crear diferents grups de treball que van fer una proposta concreta després de treballar llargament el tema. No vàrem assolir la majoria pactada per plantejar la modificació al Consell Escolar i posteriorment al Consorci d’Educació.

El curs 2013/14 després de fer llargues reflexions entre les mestres que formàvem el claustre de mestres i després de documentar-nos al respecte i confrontar opinions amb d’altres professionals que pedagògicament ens són afins, vam arribar a l’acord de desestimar la proposta de jornada continuada. Ens semblava poc respectuosa amb els temps, els ritmes i els cicles dels infants (més allunyades de les seves necessitats quan més petits eren), molt adequades als adults o als infants més grans i poc beneficiosa per la comunitat en general.

Va ser llavors quan vam plantejar un horari que volia assumir diversos reptes: allargar una mica més el temps del matí, escurçar l’espai del migdia i escurçar les tardes. La nostra proposta va ser l’horari següent; de 9 a 13 i de 2/4 de 3 a 2/4 de 4. Aquest horari, que ens semblava el més encertat a l’equip pedagògic de l’escola, tampoc va ser valorat positivament per la majoria de famílies.

Per tercera vegada ens plantegem i us plantegem (ja que volem que sigui un horari consensuat, valorat i compartit) un horari que tot i no ser, sota la nostra concepció, l’ideal, sí que respon a una de les nostres prioritats.

Aspectes clau

La normativa és molt precisa en el que pot i no pot ser. I en aquests moments queda molt regulat quins horaris es podran proposar des de els Consells Escolars per a que el Departament d’Ensenyament els aprovi. La norma actual d’aplicació diu en el seu article 4:

Article 4

Horari a l’educació infantil i primària

4.1 Per a l’alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, inclòs el d’educació especial, de tots els centres educatius de Catalunya, públics i privats, l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda i s’ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores.

4.2 L’alumnat dels ensenyaments reglats de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, inclòs el d’educació especial, dels centres educatius de Catalunya, públics i privats, ha de fer un total de 5 hores lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2, a la tarda. L’horari lectiu no ha d’acabar abans de les 16.00 hores. Així mateix, s’ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per a l’alumnat, que garanteixi el bon funcionament del servei de menjador escolar i la coordinació del professorat. En el cas de l’alumnat que rep el suport escolar personalitzat, aquest mínim pot ser d’una hora i mitja. Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu és de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. Els centres públics d’altres titularitats s’han d’ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d’Ensenyament i la titularitat.

4.3 En els centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, s’han de programar, d’acord amb la dotació de recursos assignada i en horari escolar no lectiu, unes hores de suport personalitzat, com a mínim dos dies a la setmana, per a aquells alumnes que ho necessitin i segons els criteris establerts pel Departament. En els centres públics que el Departament determini, es complementarà l’horari lectiu amb una hora diària per a tots els alumnes, a fi de desenvolupar les habilitats que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques.

Com podeu veure, la normativa és clara i contundent.

L’aspecte que prioritzem pel bon funcionament del temps del migdia i del temps de tarda posterior és que, si reduïm en ½ hora el temps lliure de menjador, els infants no disposaran de tant temps per no saber què fer.

El migdia és un moment complicat de gestionar ja que marca, en el ritme biològic dels infants, un punt d’inflexió en la segregació de determinades hormones que comporten excitació i nervis. Alguns nens están més nerviosos del compte, d’altres s’avorreixen, d’altres comencen a demanar fer coses de concentració al migdia. I la realitat és que el migdia ha de ser un temps de pausa, de descans, de reposar forces i energies i de preparar-se per tornar a estar concentrat a la tarda en el temps lectiu. Enguany volem que tots vosaltres entengueu la nostra prioritat i que per tant sigui un horari que, tot i no ser l’ideal, és el millor que ara per ara podem plantejar, ja que recull part del nostre interés i alhora està dins del que la normativa permet. Hem iniciat un període per anar recollint, a través dels delegats, dubtes i neguits els quals atendre i donar resposta. El dia 10 de març ens trobarem els delegats i l’equip de coordinació

Equip pedagògic curs 2015/16

Aquest curs l’equip pedagògic està format per 19 mestres i una técnica d’educació infantil. És un equip sòlid, cohesionat i il·lusionat en treballar a l’escola i en millorar el nostre projecte educatiu, tothom està molt a gust, i ningú desitja canvis en plantilla. Però enguany hi ha concurs de trasllat, surten 9 vacants a concurs, 3 vacants d’infantil, 1 vacant d’anglès i 1 vacant de primària.

Això vol dir que el proper curs 5 nou mestres entraran a l’escola. Com que la previsió de plantilla pel curs vinent és de 21 mestres, 3 mestres de les que actualment estan treballant a l’escola es veuran forçades a traslladar-se de centre.

Això passa perquè la composició de mestres a les escoles publiques és la següent:

 • mestres propietaris definitius, amb plaça fixa a l’escola,
 • mestres en comissió de serveis,
 • mestres interins i substituts.

L’estabilitat a l’escola s’aconsegueix per vies diverses: tenir plaça definitiva, formar part de l’equip directiu o ocupar una plaça estructural.

Confiem que el curs següent podrem tornar a reclamar les mestres desplaçades.